Webinar: Architectuur & Duurzame Zorg

Hoe kan architectuur zorgen voor betere gezondheid en welzijn van mensen in ziekenhuizen & zorginstellingen?

Architectuur kan een belangrijke rol spelen in de zorg. Zowel bij nieuwbouw als bij verbouw kunnen keuzes worden gemaakt die bijdragen aan de gezondheid. De afgelopen jaren is hier veel onderzoek naar gedaan, maar tegelijkertijd worden nog lang niet altijd de gevonden principes toegepast wanneer een zorginstelling wordt gebouwd of verbouwd.

De Green Deal Duurzame Zorg organiseerde in samenwerking met het RIVM een ‘Webinar Special’ over Architectuur & Duurzame Zorg.

Ben je benieuwd naar de wetenschappelijk stand van zaken, praktijkvoorbeelden en de mogelijkheid om deel te nemen aan een verdiepende inspiratiesessie rondom het thema Architectuur en Duurzame Zorg? Lees dan hier alles over deze webinar.

Terugkijken

Bekijk hier de presentatie van Elke Miedema. Zij is onderzoeker bij Chalmers University of Technology in Gothenborg, Zweden. Haar onderzoek richt zich op gezondheidsbevordering in relatie tot de (gebouwde) omgeving. Het doel is om kennis te ontwikkelen over de rol van architectuur ten behoeve van een gezondere leefomgeving.

Verder geeft een aantal zorgprofessionals uit de cure en de care inspirerende praktijkvoorbeelden over de wijze waarop architectuur een zorgomgeving creëert die uitnodigt tot gezond gedrag.

Lees ook de Q&A die volgde op de presentaite.