Green Deal

Zorginstellingen en ziekenhuizen willen mensen beter maken. Daarom werken ze aan het verminderen van vervuiling en verspilling in de zorg. Andere organisaties zetten zich hier ook voor in. Daarom ondertekenen steeds meer zorginstellingen, ziekenhuizen en bedrijven de Green Deal Duurzame Zorg. Daarin staan doelen om de zorg milieuvriendelijker te maken.

Doel Green Deal Duurzame Zorg

In de Green Deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst staat hoe de zorg minder kan vervuilen en verspillen. De zorg, bedrijven, gemeentes en provincies hebben deze doelen samen afgesproken. Zo blijft de zorg ook in de toekomst goed voor mensen, de planeet en de welvaart. Zonder onnodige vervuiling of gezondheidsklachten.

Afspraken in de Green Deal Duurzame Zorg

Meer dan 250 partijen hebben de Green Deal ondertekend. Zij delen ieder hun eigen plannen om bij te dragen aan deze vier doelen:

CO2-uitstoot verminderen met 49% in 2030

Zorgorganisaties zorgen voor minder verbruik van gas en elektriciteit bij nieuwe gebouwen, vervoer en andere uitgaven. Ook moet de gebruikte energie duurzamer zijn. In 2030 moet de CO2-uitstoot van de zorg 49% minder zijn dan in 1990. In 2050 moeten alle zorgorganisaties klimaatneutraal werken. Dit zijn dezelfde doelen als de doelen in het Klimaatakkoord. Met zogenaamde routekaarten kunnen zorgorganisaties laten zien met welke aanpak ze de CO2-uitstoot gaan verminderen. Bijvoorbeeld door het energieverbruik van gebouwen te verlagen. Er is een routekaart voor de langdurige zorg en een routekaart voor ziekenhuizen.

Circulair inkopen

Zorginstellingen willen minder grondstoffen verspillen. En bij de inkoop rekening houden met het hergebruik van grondstoffen (circulair inkopen). Dat kan bijvoorbeeld bij de inkoop van voeding, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bedrijfskleding. Ook willen zorginstellingen inkopen met aandacht voor mens en milieu (maatschappelijk verantwoord inkopen). Zoals goede werkomstandigheden bij het maken van goederen. Of werk dat goed rekening houdt met beperkingen van medewerkers. Of het tegengaan van voedselverspilling.

Minder medicijnresten in grondwater, sloten en rivieren

De zorg wil zoveel mogelijk voorkomen dat medicijnresten in het riool en daarna in sloten en rivieren terechtkomen. Bijvoorbeeld door proeven met waterfiltering te doen. Of overgebleven medicijnen in te zamelen bij de apotheek. En bijvoorbeeld door het opvangen van urine met erg vervuilende stoffen (contrastvloeistof) in speciale plaszakken.

Gezonde werk- en leefomgeving voor zorgpersoneel en patiënten

Zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en ziekenhuizen, verbeteren de leef- en werkomgeving. Bijvoorbeeld met meer plaats voor beweging en ontspanning voor patiënten en personeel. Maar bijvoorbeeld ook een tuin die zorgt voor een groene leefomgeving bij zorginstellingen. Het RIVM verzamelt kennis over gezondmakende omgevingen in de zorg.

Programma Duurzame Zorg

In het Programma Duurzame Zorg werken koepelorganisaties van zorgaanbieders, banken en zorgverzekeraars en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen aan de verduurzaming. Zij helpen zorgorganisaties plannen te maken en uit te voeren om de Green Deal-doelen te bereiken. De logo's van de deelnemende partijen staan onderaan de pagina.

Andere Green Deals

De Green Deal Duurzame Zorg is één van de vele green deals die sinds 2011 opgestart zijn. Zulke green deals zijn projecten waarbij verschillende organisaties samen werken aan verduurzaming. Dat kan voor allerlei soorten diensten, producten of organisaties zijn, maar de Green Deal Duurzame Zorg richt zich op de zorg.  

De huidige Green Deal Duurzame Zorg is de tweede green deal voor de zorg. In de periode 2015 – 2018 was er al een eerste Green Deal Zorg.

De Green Deal Duurzame Zorg is voor heel Nederland. Maar er zijn ook Green Deals voor de zorg in een deel van Nederland. Bijvoorbeeld in de provincie Utrecht of Noord-Holland Noord.

Green Deal, ga naar greendeals.nl/green-deals/duurzame-zorg-voor-gezonde-toekomst