De nieuwe Green Deal Duurzame Zorg is gereed

Op vrijdag 4 november, tijdens de Nationale Klimaatweek, werd de nieuwe Green Deal Samenwerken aan duurzame zorg gepubliceerd. Deze Green Deal is dezelfde dag ondertekend door partijen die nauw betrokken waren bij de totstandkoming van de Green Deal en door ministers Ernst Kuipers en Mark Harbers. 

Nieuw aan deze Green Deal

De Green Deal samenwerken aan duurzame zorg bevat concretere afspraken en bevat een nieuw thema over kennis & bewustwording. De Green Deal bevat vijf doelen:

  1. Gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers
  2. Vergroten bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en andersom
  3. CO2-uitstoot terugbrengen met 55% in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  4. Primair grondstsofgebruik 50% verminderen in 2030 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Verminderen milieubelasting door medicatie(gebruik)

De vijf hoofddoelen en enkele afspraken die bij deze doelen horen zijn te zien in de digitale flyer "De doelen van de Green Deal Samenwerken aan duurzame zorg".

Ondertekenen van de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg

De vorige Green Deal werd ondertekend door meer dan 330 partijen uit het zorgveld. Een nieuwe Green Deal betekent dat er opnieuw ondertekend moet worden, want deze Green Deal bevat nieuwe en concretere afspraken voor het verduurzamen van de sector. Op 8 december 2022 is er een landelijk ondertekenmoment in Amersfoort. Organisaties die interesse hebben om zich aan te sluiten bij de nieuwe Green Deal kunnen informatie opvragen door te mailen naar duurzamezorg@minvws.nl.