Interview: Impact door verbinden

Saliha Lalout is projectleider Duurzame Zorg en senior consultant Zorg & Welzijn bij NEN. Ze is betrokken bij het tot stand komen van de laatst uitgekomen leidraad voor duurzame medische hulpmiddelen.

Wat is NEN voor een organisatie?

Elk land heeft een normalisatie-instituut en NEN is dat van Nederland. We brengen partijen, zoals bedrijven en zorginstellingen, op neutraal terrein bij elkaar om goede afspraken  te maken. NEN is ook aangesloten bij het mondiale ISO en Europese CEN; zo kunnen we organisaties aanhaken op een internationaal netwerk van kennis en ontwikkelingen. Duurzaamheid is geen nationale aangelegenheid. Soms komen er internationale voorstellen, waar Nederland aan kan meedoen. Maar het is ook mogelijk dat Nederland een voorstel doet en de toon kan zetten.

Hoe kunnen jullie zorgprofessionals helpen bij het duurzamer maken van de zorg?

We helpen partijen in een keten met elkaar in verbinding te komen. Bijvoorbeeld bij medische hulpmiddelen, waar onder meer commerciële partijen en zorgorganisaties elkaar vinden. Als een zorginstelling zoekende is, kunnen bedrijven daarbij helpen. Andersom geldt dit ook.  Als je die dan helpt om samen afspraken te maken, draagt dit bij aan afspraken met breed draagvlak vanuit de hele keten. Er is dan verbinding tussen vraag- en aanbodzijde.

Heb je hier een voorbeeld van?

Zo hebben we een Platform Duurzaamheid & medische hulpmiddelen. Hierin komen zorgorganisaties en producenten van hulpmiddelen bij elkaar. We merkten dat er  behoefte was aan duidelijkheid. Er waren veel initiatieven, veel kennis en veel ervaring. Maar overzicht ontbrak en er was behoefte aan opschaling.  Daarom zijn er vanuit dit platform twee actieteams gestart: het Actieteam Disposables en een Actieteam Reusables. Deze zijn samengegaan en dit team heeft een leidraad voor duurzame hulpmiddelen opgesteld. Deze is bedoeld als handvat en advies voor de sector.

NEN is hierbij trouwens neutraal. Ik bemoei me niet met de inhoud, ik faciliteer het proces. De inhoud wordt uiteindelijk gedragen door de experts.

Wat zijn jullie toekomstplannen voor duurzamere zorg?

Wat we nu met dit platform hebben gedaan, is ook mogelijk voor andere thema’s in de zorg. Een voorbeeld is duurzaam vastgoed in de zorg. In de bouwsector is er al een Platform CB’23 voor duurzaamheid in de bouw. Het is nu belangrijk om te kijken waar in de zorg behoefte aan is, waar de vraag precies ligt.

Hoe kunnen zorgprofessionals bijdragen?

We zien nu in het verlengde van COVID-19 allerlei ontwikkelingen en innovaties in de zorg. Het zou mooi zijn om de innovaties, de lessen die nu opgedaan worden mee te nemen in het verlengde van duurzaamheid.  Zo zijn er voorbeelden van initiatieven op het gebied van sterilisatie. De initiatiefnemers zijn in contact gebracht met de normcommissie op dit gebied. Zo konden ze de mogelijkheden verkennen om internationaal een voorstel voor normontwikkeling te kunnen doen. Hoe mooi is het dat je een duurzame innovatie op internationaal niveau onder de aandacht kunt brengen? Een innovatie die wereldwijd impact gaat hebben!

Lees meer:  Leidraad duurzame medische hulpmiddelen.

Dit interview verscheen eerder in de nieuwsbrief Duurzame Zorg van maart 2021