Green Deal Zorg 3.0 - Vergroen de zorg

Zorginstellingen en ziekenhuizen willen mensen gezond houden en beter maken. Dat vraagt ook om een schoon milieu en het verminderen van vervuiling en verspilling in de zorg.

In de nieuwe Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ zijn concrete doelen gesteld. De vijf thema’s in de Green Deal zijn:

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering
  2. Vergroten bewustwording, duurzaamheid in het zorgonderwijs
  3. Verlagen van CO2-uitstoot
  4. Verminderen van primair grondstoffengebruik
  5. Terugbrengen milieubelasting van medicijngebruik

Op 4 november 2022 werd de Green Deal Zorg 3.0 ondertekend door brancheorganisaties en partijen die nauw betrokken waren bij de totstandkoming ervan. Op 8 december tekenden al ruim 100 partijen de green deal mee, lees verder.

Teken ook mee
Zorginstellingen, overheden, instituten en bedrijven kunnen met een eigen inbreng aanhaken bij de Green Deal Zorg 3.0. Zo wordt de beweging voor cliënten en zorgmedewerkers zichtbaar. Opgeven kan door het ingevulde tekenblad te mailen naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Vanaf begin 2023 meer over de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ en de deelnemers op deze site.

Nu meer weten over de green deal?
Bekijk de beschikbare informatie op de sites van:

“Begin 2023 lanceren wij onze nieuwe website.”